26 Φεβρουαρίου 2010

Έλιωσα νου και κορμί
στα γρανάζια του σήμερα
Ο αιμάτινος πολτός
έτοιμος για αναβίωση.